VELKOMMEN TIL 7xSCHULTZ


FEJRER DU JUL?
 

Hvem har våget at ophæve kongens lov?

I 1683 trådte den daværende danske Kong Christian den femte i karakter. Han holdt Guds Ord højt og var taknemmelig for det lys det gav i tiden. Han indførte på ny gudsfrygten ved lov og sagde: "Al letfærdig og forargelig Legen om Jul eller andre Tider, og Fastelavns Løben forbydis strengeligen, og bør alvorligen at straffis" (Kilde: "Kong Christian den Femtes Danske Lov", 1683, bog 6, kapitel 3: "Om Helligbrøde", artikel 11).

Hvem har sidenhen våget at ophæve Kong Christian den femtes lov og på ny indført julen som en kristen helligdag?


Læs mere om julen og dens oprindelse, klik her!